Spring naar navigatie

Algemene Ledenvergadering

14 januari

Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van De Nationale Opera

Zaterdag 14 januari 2017 - 13:00 uur

Locatie: Stemkamer 1 van Nationale Opera & Ballet (artiesteningang Waterlooplein 22)
Tijd: 13:00 - 15:00 uur. Ontvangst vanaf 12:30 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. 

Graag vernemen wij of u wel of niet kunt komen. Per e-mail: operavrienden@operaballet.nl, of schriftelijk: Vereniging Vrienden van De Nationale Opera, Waterlooplein 22, 1011 PG  Amsterdam.

Stukken ALV

De stukken voor de ALV zijn op 19 december per post naar alle leden toegestuurd. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben, dan kunt u dat per e-mail laten weten aan het secretariaat (operavrienden@operaballet.nl) onder vermelding van uw naam en volledige adres. De stukken worden u dan nogmaals toegezonden.

Machtigen van een ander lid

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de procedure voor het machtigen van een lid om tijdens de ALV namens u een stem uit te brengen. Leest u eerst bijlage 3 (procedure voor en tijdens de ALV) zorgvuldig voordat u het machtigingsformulier invult. U dient zelf een ander lid te machtigen om namens u te stemmen en kunt het formulier dus NIET naar het secretariaat sturen of afgeven bij de Vriendenbalie in Nationale Opera & Ballet. Het volledig ingevulde en getekende formulier moet door het lid dat namens u zal stemmen meegenomen worden worden naar de ALV op 14 januari, waar de machtiging geregistreerd zal worden.

Turandot