Spring naar navigatie

Mededeling van het bestuur

Mededeling van het bestuur van de Vrienden van De Nationale Opera

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 4 februari jongstleden hebben de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Vereniging Vrienden van De Nationale Opera met een ruime meerderheid ingestemd (minimaal twee derde van de stemmen waren hiervoor vereist) met het voorstel van het bestuur om de vereniging te ontbinden en de activiteiten van de vrienden te integreren bij DNO en vertegenwoordigd te zijn in het Nationale Opera & Ballet Fonds. In totaal waren 103 leden aanwezig. Inclusief de afgegeven machtigingen waren er 181 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Dit betekent dat het bestuur vanaf 4 februari demissionair is en de ontbinding van de vereniging in de komende maanden zal begeleiden. Daarnaast zal het bestuur samen met DNO zorgdragen voor de integratie van de activiteiten binnen DNO.

Voor de leden van de vereniging betekent dit: Uw lidmaatschap van de vereniging eindigt automatisch zodra de ontbinding bij de rechtbank is gedeponeerd (naar verwachting 1 juli 2017).

  • U kunt OperaVriend worden van Nationale Opera & Ballet Fonds. Zowel op de site van Nationale Opera & Ballet als op de site van de Vrienden van De Nationale Opera vindt u hierover meer informatie. U kunt zich vanaf heden aanmelden en het bestuur roept u allen hiertoe op. De OperaVrienden-jaarbijdrage zal in het seizoen 2017/2018 hetzelfde zijn als de contributie van de Vrienden in het seizoen 2016/2017 en zal, per september, ingaan voor wie zich nu aanmeldt (€45 per OperaVriend, €80 voor een gezinslidmaatschap van 2 personen).
  • U behoudt uw vaste aanspreekpunten bij de OperaVrienden, het telefoonnummer en e-mailadres van het secretariaat blijven onveranderd (020 5518282, operavrienden@operaballet.nl).
  • In het onlangs opgerichte Nationale Opera & Ballet Fonds nemen de huidige voorzitter van de vrienden Ing Yoe Tan en de huidige penningmeester Eric Bal op persoonlijke titel deel aan het bestuur. Daarnaast hebben Eric Bal, Jan Spaans en Ingrid Prinsen samen met Nicole van Eijck zitting in de Operacommissie die de activiteiten en de vrijwilligers van de OperaVrienden coördineert.
  • Ieder jaar vindt er een bijeenkomst van OperaVrienden plaats (voor het eerst op zaterdag 17 juni 2017) waar wensen en opmerkingen van OperaVrienden worden besproken en er gelegenheid is elkaar informeel te ontmoeten.

Het bestuur dankt alle leden voor het in hen gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en spreekt de hoop en verwachting uit dat deze integratie zal leiden tot een bloeiende en groeiende groep OperaVrienden van Nationale Opera & Ballet.

Jochem Miggelbrink, Secretaris (demissionair)    
Ing Yoe Tan, Voorzitter (demissionair)